home
 
Sight And Sound
Månadstidning om film på bio, tv och video.
Ges ut av brittiska filminstitutet. Månadstidningen Sight & Sound innehåller slipade artiklar av de bästa skribenterna om film på bio, tv och video. Dessutom en ordentlig genomgång av alla nya filmer och kortare recensioner av alla filmer på video.
Utkommer Varje månad Leverans inom 4 - 6 Veckor
Språk Engelska
12 Nummer (ett år) SEK 900.00